АКЦИЈСКИ ЦЕНОВНИК У РЕКРЕАТИВНОМ ЦЕНТРУ!!!

Пакет Таш фитнес / 30 термина ..............................................................................3.300,00 + 3 дневне карте за базен
  Пакет Таш фитнес / 12 термина ..............................................................................2.800,00 + 2 дневне карте за базен
  Јутарњи фитнес / 12 термина .................................................................................2.500,00 + 2 дневне карте за базен
  Теретана месечна карта / 30 термина .................................................................3.000,00 + 3 дневне карте за базен
  Теретана месечна карта / 12 термина .................................................................2.500,00 + 2 дневне карте за базен
  Теретана месечна карта до 15:00ч / 30 термина .................................................2.500,00 + 2 дневне карте за базен
  Студентски Таш фитнес / 12 термина ......................................................................2.400,00 + 2 дневне карте за базен
  Студентска теретана / 12 термина ......................................................................2.400,00 + 2 дневне карте за базен
  Кондиционирање + сауна / 12 термина .................................................................5.000,00
  Сауна месечна / 12 термина ...............................................................................4.500,00
  Сауна тромесечна / 30 термина ........................................................................10.000,00