Нове снижене цене у рекреативном центру и током месеца фебруара 2018!