Нове снижене цене у рекреативном центру и током месеца јуна 2018!