Нове снижене цене у рекреативном центру и током месеца маја 2018!