Нове снижене цене у рекреативном центру и током месеца септембра 2018!