Спортско-рекреативни центар Ташмајдан (СРЦ Ташмајдан) је спортско-рекреативни центар у Београду, који је отворен 1958. године. У склопу центра се налази: отворени стадион Ташмајдан, хала Александар Николић, ледена дворана Пионир, рекреативни центар и комплекс отворених и затворених базена.

Подаци о идентификацији фирме

Пословно име: Установа за физичку културу спортско рекреативни центар Ташмајдан
Скраћено пословно име: УФК СРЦ Ташмајдан
Порески идентификациони бр. (ПИБ): 100209082
Матични број правног лица: 7046103
Име и презиме овлашћеног лица: Милан Нововић
Функција овлашћеног лица: генерални директор

Подаци о седишту

Град: Београд
Општина: Палилула
Назив улице: Илије Гарашанина
Број: 26
Број телефона: +381 11 6556 500
Број факса: +381 11 3247 512
Е-маил: direkcija@tasmajdan.rs
Обвезник ПДВ: ДА 

Подаци о делатности

Шифра делатности: 9311
Назив делатности: спорт и физичка култура